close
تبلیغات در اینترنت
یادگیری گرامر انگلیسی

یادگیری گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی
تعداد بازديد : 17

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی

ضمایر موصولی کلماتی هستندکه اولاً وظیفۀ جانشینی اسم یا ضمیر را انجام می دهند. ثانیاً وظیفۀ ربط جملات اصلی به تبعی را نیز دارا هستند.

 

مثال:

She is the student who is studying at Tehran University.

 

او دانشجویی است که در دانشگاه تهران درس می خواند.

گرامر انگلیسی/ضمایر اشاره در انگلیسی
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره (Demonstrative pronouns)

 

ضمایر اشاره ضمایری هستند که برای اشاره به شخص یا چیزی به کار می روند. این ضمایر به دو دستۀ معین و نامعین تقسیم می شوند.

 

ضمایر اشارۀ معین (Definite Demonstrative Pronouns)    

 

این ضمایر جانشین اسمهایی می شوند که صریحاً به آنها اشاره شده و از نظر شنونده معلوم و معین باشند وعبارتند از:

 

this, that, these, those, the former, the latter, one, ones, such, the same, none

 

مثال:

آموزش گرامر انگلیسی/ضمایر اشارۀ معین

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 22

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3