یادگیری ساده گرامر

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده
تعداد بازديد : 35

گرامر انگلیسی/زمان حال ساده

زمان حال ساده(Simple Present Tense)

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

) مصدر بدون + (toفاعل

 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

 

مثال: