یادگیری زبان

گرامر انگلیسی/زمان گذشته استمراری/Past Continuous Tense
تعداد بازديد : 44

گرامر انگلیسی/زمان گذشته استمراری/Past Continuous Tense

زمان گذشته استمراری:Past Continuous Tense:

 q

طرز تشکیل:

شکل مثبت

فاعل + was/were + فعل + ing

 

برای ساختن زمان گذشته استمراری، زمان گذشته فعل to be را صرف می کنیم و به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظر ing اضافه می کنیم.

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده
تعداد بازديد : 102

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده(Simple Past Tense) 

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

زمان گذشته فعل + فاعلq

 

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

 

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2