close
تبلیغات در اینترنت
یادگیری دستور زبان انگلیسی

یادگیری دستور زبان انگلیسی

چگونه اسم مفرد را جمع کنیم
تعداد بازديد : 5

چگونه اسم مفرد را جمع کنیم

قواعد جمع بستن اسم

 

تعداد: اسم مفرد/ اسم جمع(Number: Singular Noun/ Plural Noun

 

 اسم مفرد/ اسم جمع:

 

اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود: اسم مفرد و اسم جمع

 

اسم مفرد:

 

اسم مفرد بر یک شیء یا حیوان دلالت می کند.

 

مثال:دستور زبان /اسم عام(Common Noun)
تعداد بازديد : 35

اسم عام(Common Noun)

 

 

اسم عام اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر گیرد.

 


اسم خاص(Proper Noun)
تعداد بازديد : 37

 

اسم خاص(Proper Noun)  

 


 

اسم خاص واژه ای است که بر شیء، شخص یا مکان خاص و معینی دلالت کند