close
تبلیغات در اینترنت
گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/ضمایر شخصی_ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی
تعداد بازديد : 5

گرامر انگلیسی/ضمایر شخصی_ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

ضمایر شخصی/ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

 

ضمایر شخصی(Personal Pronouns)  

 

ضمایر شخصی به دو دستۀ فاعلی و مفعولی تقسیم می شوند:

 

ضمایر فاعلی (Subjective Pronouns)

 

ضمایر فاعلی عبارتند از:

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟
تعداد بازديد : 6

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

 

 

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.

دستور زبان انگلیسی /اسم ذات
تعداد بازديد : 43

اسم ذات  (Concrete Noun

 

اسم ذات، اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد.

چند مثال:

 

 

آموزش دستور زبان انگلیسی