close
دانلود آهنگ جدید
کلاس گرامر انگلیسی

کلاس گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/اجتناب از تکرار جملات طولانی/ Avoiding Repetition of Long Sentences
تعداد بازديد : 34

 

اجتناب از تکرار جملات طولانی:Avoiding Repetition of Long Sentences:

 

برای اجتناب از تکرار جمله های طولانی، لازم است از فرمول های زیر استفاده کنیم تا مجبور به تکرار تمام جمله نشویم.

اگر جملۀ ذکر شده، مثبت خبری باشد، در این صورت برای جلوگیری از تکرار تمام جمله و ضمناً برای تأیید از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

q

مثال:

 

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition
تعداد بازديد : 22

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition

حرف اضافه:preposition:

 

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال: