close
دانلود آهنگ جدید
وبسایت تخصصی انگلیسی

وبسایت تخصصی انگلیسی

اسم جمع(Collective Noun)
تعداد بازديد : 83

اسم جمع(Collective Noun)

اسم جمع(Collective Noun)  

 

اسم جمع اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد یا به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه خود باشد.