هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )
تعداد بازديد : 178

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )

 

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )

هوا هواي بهار است و باده باده ی ناب

به خنده خنده بنوشيم ، جرعه جرعه شراب