نمونه اشعار فریدون مشیری

نمونه اشعار فریدون مشیری

قفسی باید ساخت (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 179

قفسی باید ساخت (فریدون مشیری)

قفسی باید ساخت
هرچه در دنیا گنجشک و قناری هست
با پرستوها
و کبوترها
همه را باید یکجا به قفس انداخت
روزگاری است که پرواز کبوترها
در فضا ممنوع است
که چرا
به حریم جت ها خصمانه تجاوز شده است
روزگاری است که خوبی خفته است
و بدی بیدار است ...

فریدون مشیری

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2