مریم حیدر زاده

مریم حیدر زاده

شعر سنجیدن عشق از مریم حیدر زاده
تعداد بازديد : 184

شعر سنجیدن عشق از مریم حیدر زاده

مریم حیدر زاده :

به روي گونه تابيدي و رفتي
مرا با عشق سنجيدي و رفتي
تمام هستي ام نيلوفري بود
تو هستي مرا چيدي و رفتي
كنار اتظارت تا سحر گاه
شبي همپاي پيچك ها نشستم
تو از راه آمدي با ناز و آن وقت تمناي مرا ديدي و رفتي
شبي از عشق تو با پونه گفتم
دل او هم براي قصه ام سوخت
غم انگيزست توشيداييم را
به چشم خويش فهميدي و رفتي
چه بايد كرد اين هم سرنوشتي ست
ولي دل رابه چشمت هديه كردم
سر راهت كه مي رفتي تو آن را به يك پروانه بخشيدي و رفتي
صدايت كردم از ژرفاي يك ياس
به لحن آب نمناك باران
نمي دانم شنيدي برنگشتي
و يا اين بار نشنيدي و رفتي
نسيم از جاده هاي دور آمد
نگاهش كردم و چيزي به من نگفت
توو هم در انتظار يك بهانه
از اين رفتار رنجيدي و رفتي
عجب درياي غمناكي ست اين عشق
ببين با سرنوشت من چها كرد
تو هم اين رنجش خاكستري را
ميان ياد پيچيدي و رفتي
تمام غصه هايم مقل باران
فضاي خاطرم را شستشو داد
و تو به احترام اين تلاطم
فقط يك لحظه باريدي و رفت ي
دلم پرسيد از پروانه يك شب
چرا عاشق شدي در عجيبي ست
و يادم هست تو يك بار اين را
ز يك ديوانه پرسيدي و رفتي

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)
تعداد بازديد : 174

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)

از بهترین شعرهای مریم حیدر زاده

برای دیدن تو نقره ی ماهو چیدم

تا آسمون هفتم به خاطرت دویدم

برای دیدن تو آسمو

نو شکافتم

ستاره رو چشیدم تا طعمشو شناختم

شعر زندگی از مریم حیدر زاده
تعداد بازديد : 190

شعر زندگی از مریم حیدر زاده

زندگي پر از سواله مي دونم

رسيدن به تو خياله مي دونم

تو ميگي يه روزي مال من ميشي

اما موندت محاله مي دونم