مرجع اشعار سیاوش کسرایی

مرجع اشعار سیاوش کسرایی

کولی من/ آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 120

کولی من/ آوا / سیاوش کسرایی

کولی من/ آوا / سیاوش کسرایی

 

عشق من گردبادی است وحشی
دختر دشت و آشفته کوه 
عشق من کولی بی قراری است 
مست و آواره و راه پیما