close
تبلیغات در اینترنت
قصه ای در شب دیوار / فروغ فرخزاد

قصه ای در شب دیوار / فروغ فرخزاد

قصه ای در شب -دیوار / فروغ فرخزاد
تعداد بازديد : 38

قصه ای در شب -دیوار / فروغ فرخزاد

"قصه ای در شب"

 

چون نگهبانی که در کف مشعلی دارد 
می خرامد شب در میان شهر خواب آلود 
خانه ها با روشنایی های رویایی
یک به یک در گیر و دار بوسهٔ بدرود