close
تبلیغات در اینترنت
ضمایر استفهامی(interrogative pronouns)

ضمایر استفهامی(interrogative pronouns)

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 14

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

Who                          دارای حالت فاعلی                     

 

 

 

Whom                                         دارای حالت مفعولی