شعری از فریدون مشیری

شعری از فریدون مشیری

شعری از فریدون مشیری
تعداد بازديد : 152

شعری از فریدون مشیری

گفتي و باور كردي!؟

 

كاش، يك روز، به اندازه «هيچ»

 

غم بيهوده نمي‌خوردي!

 

 

 

كاش، يك لحظه، به سرمستي باد

شاد و آزاد به سر مي‌بردي!