close
دانلود آهنگ جدید
سروده پوچ عصیان / فروغ فرخزاد

سروده پوچ عصیان / فروغ فرخزاد

پوچ -عصیان / فروغ فرخزاد
تعداد بازديد : 90

پوچ -عصیان / فروغ فرخزاد

"پوچ "

 

دیدگان تو در قاب اندوه 
سرد و خاموش 
خفته بودند 
زودتر از تو ناگفته ها را 
با زبان ِ نگه گفته بودند