close
دانلود آهنگ جدید
سخنان حسین پناهی

سخنان حسین پناهی

حسین پناهی
تعداد بازديد : 212

حسین پناهی

حسین پناهی :

اولين نقطه اي که از مرکز کائنات گريخت
و بر خلاف محورش به چرخش در امد ، سر من بود !
من اولين قابله اي هستم که ناف شيري را بريده است
اولين اواز را من خواندم ، براي زني که در هراس سکوتُ سنگ ُ سکسه

شعر سنگ مزار حسین پناهی
تعداد بازديد : 2287

شعر سنگ مزار حسین پناهی

شعر سنگ مزار حسین پناهی


خورشید جاودانه می درخشد بر مدار خویش 

ماییم که پا جای پای خود مینهیم و غروب میکنیم هر پسین

نفهمی بد دردی است ( حسین پناهی)
تعداد بازديد : 200

نفهمی بد دردی است ( حسین پناهی)

پزشکان اصطلاحاتی دارند
که ما نمی فهمیم
ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است
خوش به حال دامپزشکان!

از حسین پناهی