close
دانلود آهنگ جدید
سایت انگلیسی

سایت انگلیسی

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟
تعداد بازديد : 60

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

 

 

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.