close
تبلیغات در اینترنت
دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 14

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

Who                          دارای حالت فاعلی                     

 

 

 

Whom                                         دارای حالت مفعولی

 

گرامر انگلیسی/ضمایر شخصی_ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی
تعداد بازديد : 23

گرامر انگلیسی/ضمایر شخصی_ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

ضمایر شخصی/ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

 

ضمایر شخصی(Personal Pronouns)  

 

ضمایر شخصی به دو دستۀ فاعلی و مفعولی تقسیم می شوند:

 

ضمایر فاعلی (Subjective Pronouns)

 

ضمایر فاعلی عبارتند از:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 4