close
دانلود آهنگ جدید
دستور زبان

دستور زبان

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) :  Past Perfect Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل + had + اسم مفعول

 

برای ساختن زمان گذشته کامل با صرف زمان گذشته فعل to have یعنی had و استفاده از اسم مفعول فعل اصلی مورد نظر ساخته می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده
تعداد بازديد : 6

گرامر انگلیسی/Simple Past Tense/زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده(Simple Past Tense) 

q

طرز تشکیل(Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

زمان گذشته فعل + فاعلq

 

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

 

مثال:

گرامر انگلیسی/زمان حال کامل/ماضی نقلی/Present Perfect Tense
تعداد بازديد : 6

گرامر انگلیسی/زمان حال کامل/ماضی نقلی/Present Perfect Tense

زمان حال کامل )ماضی نقلی)(Present Perfect Tense) 

q

طرز تشکیل (Formation)

شکل مثبت(Affirmative Form)

فاعل + have/has + اسم مفعول

q

برای تشکیل این زمان ابتدا زمان حال فعل کمکیto have را صرف می کنیم و سپس اسم مفعول فعل مورد نظر را به آن می افزاییم.

 

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2