برترین اشعار مشیری

برترین اشعار مشیری

در پی هر گریه - نوایی هماهن باران/فریدون مشیری
تعداد بازديد : 95

در پی هر گریه - نوایی هماهن باران/فریدون مشیری

"در پی هر گریه"

 

 

من، بر این ابری که این سان سوگوار

اشک بارد زار زار

دل نمی‌سوزانم ای یاران، که فردا بی‌گمان

در پی این گریه می‌خندد بهار.
ای اهورا - از دریچه ماه/فریدون مشیری
تعداد بازديد : 133

ای اهورا - از دریچه ماه/فریدون مشیری

"ای اهورا"

 

من که امروز، در باغ گیتی؛ چون درختی همه برگ و بارم

رنج‌های گران پدر را، با کدامین زبان پاس دارم؟!

سر به پای پدر می گذارم

جان به راه پدر می سپارم

یاد جان سوختن‌های مادر، لحظه‌ای از وجودم جدا نیست

پیش پایش چه ریزم؟ که جان را، قدر یک موی مادر بها نیست

او خدا نیست، اما وفایش

کمتر از لطف و مهر خدا نیست

ليست صفحات
تعداد صفحات : 21