برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)
تعداد بازديد : 174

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)

از بهترین شعرهای مریم حیدر زاده

برای دیدن تو نقره ی ماهو چیدم

تا آسمون هفتم به خاطرت دویدم

برای دیدن تو آسمو

نو شکافتم

ستاره رو چشیدم تا طعمشو شناختم