close
دانلود آهنگ جدید
انگلیسی

انگلیسی

داستان انگلیسی 12/The Water Hyacinth/ سنبل آبی
تعداد بازديد : 49

داستان انگلیسی 12/The Water Hyacinth/ سنبل آبی

The Water Hyacinth

 

 سنبل آبی

 

 

 

The water hyacinth grows in tropical countries. It has beautiful purple-blue flowers, but everybody hates It.

 

سنبل آبی در کشورهای گرمسیری رشد می کند. گلی زیبا و بنفش مایل به آبی (ارغوانی) رنگ دارد، اما همه از آن متنفرند.

 

 

 

 

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 35

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.