close
دانلود آهنگ جدید
اشعار زیبا

اشعار زیبا

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 155

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی

 

چون سایه غم آور تنهایی

سر بر دریچه ام ز چه می سایی ؟


در چشمه سار این شب جوشنده

افشان مکن دو زلف چلیپایی


باغ / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 109

باغ / آوا / سیاوش کسرایی

باغ / آوا / سیاوش کسرایی

 

در به روی رهگذران باز بود 
باغ پامال گروهی مردم بیگانه بود 
نه نسیمی می وزید
و نهخورشیدی نگاهی سوی این گلخانه داشت
این نه گلزار این بهارستانی از خاشاک بود 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 20