close
تبلیغات در اینترنت
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/ضمایر ملکی_صفات ملکی
تعداد بازديد : 8

گرامر انگلیسی/ضمایر ملکی_صفات ملکی

ضمایر ملکی – صفات ملکی

 

ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)  

 

ضمایر ملکی کلماتی هستند که علاوه بر ضمیر بودن، مالکیت را بیان میکنند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشینند و باید به این نکته توجه داشت که ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم به کار می رود.

 

ضمایر ملکی عبارتند از:

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها
تعداد بازديد : 9

آموزش گرامر انگلیسی/اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها

جمع بستن اسم های مرکب

 

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

 

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است .         می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage  جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی
تعداد بازديد : 10

جمع بستن اسامی بی قاعده /گرامر انگلیسی

اسامی جمع بی قاعده

 

جمع بستن اسامی به صوررت سماعی:

 

 در زبان انگلیسی تعدادی اسم وجود دارد که با تغییراتی که در حروف با صدای آنها داده شده به جمع تبدیل شده اند، این گونه جمع را سماعی نامند. تعدادی از این اسامی به شرح زیر می باشد:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2