close
دانلود آهنگ جدید
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/Past Perfect Tense/زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) :  Past Perfect Tense :

q

طرز تشکیل:

شکل مثبت:

فاعل + had + اسم مفعول

 

برای ساختن زمان گذشته کامل با صرف زمان گذشته فعل to have یعنی had و استفاده از اسم مفعول فعل اصلی مورد نظر ساخته می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there
تعداد بازديد : 12

گرامر انگلیسی/ موارد کاربرد there

موارد کاربرد There:

 

در صورتی که بخواهند از وجود چیزی یا کسی گفتگو کنند ازthereدر آغاز جمله استفاده می کنند.

مثلا به جای جملۀ:

A pen is on the table.

از جملۀ:

 

There is a pen on the table.

استفاده می کنند. یا به جای جملۀ:

Two men are in the room.

از جملۀ:

There are two men in the room.

 

استفاده می کنند.

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 44

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

Who                          دارای حالت فاعلی                     

 

 

 

Whom                                         دارای حالت مفعولی

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 4