close
تبلیغات در اینترنت
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 14

گرامر انگلیسی /ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

Who                          دارای حالت فاعلی                     

 

 

 

Whom                                         دارای حالت مفعولی

 

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی
تعداد بازديد : 18

گرامر انگلیسی/ضمایر موصولی

ضمایر موصولی کلماتی هستندکه اولاً وظیفۀ جانشینی اسم یا ضمیر را انجام می دهند. ثانیاً وظیفۀ ربط جملات اصلی به تبعی را نیز دارا هستند.

 

مثال:

She is the student who is studying at Tehran University.

 

او دانشجویی است که در دانشگاه تهران درس می خواند.

گرامر انگلیسی/ضمایر اشاره در انگلیسی
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره (Demonstrative pronouns)

 

ضمایر اشاره ضمایری هستند که برای اشاره به شخص یا چیزی به کار می روند. این ضمایر به دو دستۀ معین و نامعین تقسیم می شوند.

 

ضمایر اشارۀ معین (Definite Demonstrative Pronouns)    

 

این ضمایر جانشین اسمهایی می شوند که صریحاً به آنها اشاره شده و از نظر شنونده معلوم و معین باشند وعبارتند از:

 

this, that, these, those, the former, the latter, one, ones, such, the same, none

 

مثال:

آموزش گرامر انگلیسی/ضمایر اشارۀ معین

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3