close
دانلود آهنگ جدید
آموزش

آموزش

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)
تعداد بازديد : 55

گرامر انگلیسی/ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

ضمایر استفهامی(Interrogative Pronouns)

 

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

دارای حالت فاعلی

 

Who

دارای حالت مفعولی

 

whom

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

what

دارای حالت فاعلی و مفعولی

 

which

دارای حات فاعلی و مفعولی

 

whose

 

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

 

مثال:

گرامر انگلیسی/اجتناب از تکرار جملات طولانی/ Avoiding Repetition of Long Sentences
تعداد بازديد : 45

 

اجتناب از تکرار جملات طولانی:Avoiding Repetition of Long Sentences:

 

برای اجتناب از تکرار جمله های طولانی، لازم است از فرمول های زیر استفاده کنیم تا مجبور به تکرار تمام جمله نشویم.

اگر جملۀ ذکر شده، مثبت خبری باشد، در این صورت برای جلوگیری از تکرار تمام جمله و ضمناً برای تأیید از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

q

مثال:

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 2