close
دانلود آهنگ جدید
برش رد - 6

برش رد - 6

گرامر انگلیسی/وجه سببی/Causative Form
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/وجه سببی/Causative Form

وجه سببی:  Causative Form :

 

بعضی کارها از عهدۀ ما ساخته نیست، طبیعتاً به وسیلۀ متخصصین یا اشخاص دیگر انجام می شود که در اکثر جملات فارسی به کنندۀ کار اشاره نمی شود. برای ساختن جملات سببی با در نظر گرفتن این که سببی از نوع مجهول باشد و یا معلوم از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

 

وجه سببی مجهول:

برای ساختن وجه سببی مجهول از فرمول زیر استفاده می شود.

مثال:

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech
تعداد بازديد : 11

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم:Direct and Indirect Speech:

 

اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول  “Quotation mark”نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جملۀ نقل قول از دو جمله تشکیل می شود، جملۀ داخل علامت نقل قول را جملۀ اصلی و جملۀ خارج علامت را جملۀ ناقل گویند.

 مثال:

گرامر/پیشوندها و پسوندها/
تعداد بازديد : 17

گرامر/پیشوندها و پسوندها/

پیشوندها و پسوندها

 

حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام خواندن یک متن انگلیسی با کلمات نا آشنای زیادی برخورد کرده باشید؛ یکی از مهم ترین دلایل این مشکل ندانستن پیشوندها و پسوندها است. با یادگیری پیشوندها و پسوندها می توانید معنیخیلی از واژگان نا آشنا را حدس بزنید که نتیجه ی آن افزایش دایره لغات شماست. پیشوندها  (prefixes) به ابتدای ریشه کلمات اضافه می شوند، آنها معمولا بین یک تا سه حرف هستند. پسوندها (suffixes) به انتهای ریشه کلمات اضافه می شوند که معمولا بین یک تا پنج حرف می باشند.

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle
تعداد بازديد : 19

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle

وجه وصفی: Participle :

 

وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است.

وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود:

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund
تعداد بازديد : 21

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund

اسم مصدر:  Gerund:

 

اسم مصدر: با افزودنingبه آخر افعال اسم مصدرgerund ساخته می شود. مانندdriving, playing , swimming  

در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 316