close
تبلیغات در اینترنت
برش رد - 300

برش رد - 300

سخنان دکترعلی شریعتی(2)
تعداد بازديد : 145

سخنان دکترعلی شریعتی(2)
پروردگارا

به من آرامش ده تا بپذيرم آنچه را که نمي توانم تغيير دهم .

 دليري ده تا تغيير دهم آنچه را که مي توانم تغيير دهم .

بينش ده تا تفاوت اين دو را بدانم .

مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار کنند.

دکتر علی شریعتی

 

 

من گشته ام نبود ! (فریدون مشیری )
تعداد بازديد : 144

من گشته ام نبود ! (فریدون مشیری )

در پشت چارچرخه فرسوده ای / كسی
خطی نوشته بود:
"من گشته ام نبود !
تو دیگر نگرد
نیست!"...

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست.
هرگز
"نگرد! نیست"
سزاوار مرد نیست...

 

فریدون مشیری

روزگار مرگ انسانیت (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 126

روزگار مرگ انسانیت (فریدون مشیری)

  (۱)

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

آدمیت مرده بود.!

گرچه آدم زنده بود !

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 302