close
تبلیغات در اینترنت
برش رد - 136

برش رد - 136

فریدون مشیری
تعداد بازديد : 64

فریدون مشیری
امروز را به باد سپردم

امشب کنار پنجره بیدار مانده ام

دانم که بامداد

امروز دیگری را با خود می آورد

تا من دوباره

آن را بسپارمش به باد...


فریدون مشیری

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )
تعداد بازديد : 74

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )

 

هوا هوای بهار است(فریدون مشیری )

هوا هواي بهار است و باده باده ی ناب

به خنده خنده بنوشيم ، جرعه جرعه شراب

با منی، جان جان با من است ( فریدون مشیری )
تعداد بازديد : 66

با منی، جان جان با من است ( فریدون مشیری )

با منی، جان جان با من است ( فریدون مشیری )

تو را دارم ای گل، جهان با من است

 

   تو تا با منی، جان جان با من است

چو می‌تابد از دور پيشانی‌ات

    كران تا كران آسمان با من است

شعری از فریدون مشیری
تعداد بازديد : 69

شعری از فریدون مشیری

گفتي و باور كردي!؟

 

كاش، يك روز، به اندازه «هيچ»

 

غم بيهوده نمي‌خوردي!

 

 

 

كاش، يك لحظه، به سرمستي باد

شاد و آزاد به سر مي‌بردي!

نبسته ام به کس دل (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 69

نبسته ام به کس دل (فریدون مشیری)

نبسته ام به کس دل (فریدون مشیری)

زنده یاد فریدون مشیری :

نبسته ام به کس دل

نبسته کس به من دل

چو تخت پاره بر موج

رها!

رها !

رها من!

من کبوترهای شعرم را دهم پرواز(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 60

من کبوترهای شعرم را دهم پرواز(فریدون مشیری)

من کبوترهای شعرم را دهم پرواز(فریدون مشیری)

زنده یاد فریدون مشیری

در کجای این فضای تنگ بی آواز
من کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟
شهر را گویی نفس در سینه پنهان است
شاخسار لحظه ها را برگی از برگی نمی جنبد
آسمان در چار دیوار ملال خویش زندانی است
روی  این مرداب یک جنبنده پیدا نیست
آفتاب از اینهمه دلمردگی ها رویگردان است

بال پرواز زمان بسته است
هر صدائی را زبان بسته است
زندگی سر در گریبان است

جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 52

جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت (فریدون مشیری)
جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت 
 
سر را به تازیانه او خم نمی کنم!

 

افسوس بر دوروزه هستی نمی خورم
 
زاری براین سراچه ماتم نمی کنم.

 

خوش به حال غنچه های نیمه باز (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 74

خوش به حال غنچه های نیمه باز (فریدون مشیری)

خوش به حال غنچه های نیمه باز (فریدون مشیری) 

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،

 شاخه‌های شسته، باران‌خورده پاک،

آسمانِ آبی و ابر سپید،

گل خشکیده (فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 68

گل خشکیده (فریدون مشیری)

 

گل خشکیده (فریدون مشیری)

بر نگه سرد من به گرمی خورشید
می نگرد هر زمان دو چشم سیاهت
تشنه این چشمه ام چه سود خدا را

ليست صفحات
تعداد صفحات : 138