close
تبلیغات در اینترنت
برش رد - 135

برش رد - 135

شعر دام-دفتر خاموشی(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 23

شعر دام-دفتر خاموشی(فریدون مشیری)

دام 

 

 

نه عقابم، نه کبوتر اما

چون به جان آیم در غربت خاک

بال جادویی شعر

بال رؤیایی عشق

می‌رسانند به افلاک مرا

اوج می‌گیرم اوج

 

شعر حلول-دفتر خاموشی(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 29

شعر حلول-دفتر خاموشی(فریدون مشیری)

حلول

 

یک شب از دست کسی

باده‌ای خواهم خورد.


که مرا با خود تا آن سوی اسرار جهان خواهد برد

با من از هست به بود

با من از نور به تاریکی

از شعله، به دود

 

 

شعر راه -دفتر خاموشی(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 29

شعر راه -دفتر خاموشی(فریدون مشیری)

 

راه 

 

 

دور يا نزديک راهش مي تواني خواند

هرچه را آغاز و پاياني است.


حتي هرچه را آغاز و پايان نيست

زندگي راهي است

ليست صفحات
تعداد صفحات : 296