شاعران مرد

با یاد دل که آیینه ای بود-لحظه ها و احساس ها(فریدون مشیری)
تعداد بازديد : 116

با یاد دل که آیینه ای بود-لحظه ها و احساس ها(فریدون مشیری)

"با یاد دل که آیینه ای بود"

 

 

 

آيینه چون شكست

قابی سیاه و خالی

از او به جای ماند

با ياد دل كه آينه اي بود

در خود گريستم

بي آينه چگونه درين قاب زيستم

 

 

 

دنبالۀ بیان شور و حال و عشق و جوانی و وصف معشوق - کریم امیری فیروزکوهی
تعداد بازديد : 183

دنبالۀ بیان شور و حال و عشق و جوانی و وصف معشوق - کریم امیری فیروزکوهی

 

دنبالۀ بیان شور و حال و عشق و جوانی و وصف معشوق

ورنه همزاد زندگانی تو

نیست دور از تو و جوانی تو

 

 

سرمۀ چشم تو به بینایی

عمر از آن سرمه غرق زیبایی

 

ادامه مطلب...

ليست صفحات
تعداد صفحات : 41