شعر های مریم حیدر زاده,مجموعه اشعار مریم حیدر زاده,اشعار بی نظیر مریم حیدر زاده , زیبا ترین اشعار

شعر سنجیدن عشق از مریم حیدر زاده
تعداد بازديد : 188

شعر سنجیدن عشق از مریم حیدر زاده

مریم حیدر زاده :

به روي گونه تابيدي و رفتي
مرا با عشق سنجيدي و رفتي
تمام هستي ام نيلوفري بود
تو هستي مرا چيدي و رفتي
كنار اتظارت تا سحر گاه
شبي همپاي پيچك ها نشستم
تو از راه آمدي با ناز و آن وقت تمناي مرا ديدي و رفتي
شبي از عشق تو با پونه گفتم
دل او هم براي قصه ام سوخت
غم انگيزست توشيداييم را
به چشم خويش فهميدي و رفتي
چه بايد كرد اين هم سرنوشتي ست
ولي دل رابه چشمت هديه كردم
سر راهت كه مي رفتي تو آن را به يك پروانه بخشيدي و رفتي
صدايت كردم از ژرفاي يك ياس
به لحن آب نمناك باران
نمي دانم شنيدي برنگشتي
و يا اين بار نشنيدي و رفتي
نسيم از جاده هاي دور آمد
نگاهش كردم و چيزي به من نگفت
توو هم در انتظار يك بهانه
از اين رفتار رنجيدي و رفتي
عجب درياي غمناكي ست اين عشق
ببين با سرنوشت من چها كرد
تو هم اين رنجش خاكستري را
ميان ياد پيچيدي و رفتي
تمام غصه هايم مقل باران
فضاي خاطرم را شستشو داد
و تو به احترام اين تلاطم
فقط يك لحظه باريدي و رفت ي
دلم پرسيد از پروانه يك شب
چرا عاشق شدي در عجيبي ست
و يادم هست تو يك بار اين را
ز يك ديوانه پرسيدي و رفتي

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)
تعداد بازديد : 178

برای دیدن تو نقره ی ماه و چیدم(مریم حیدر زاده)

از بهترین شعرهای مریم حیدر زاده

برای دیدن تو نقره ی ماهو چیدم

تا آسمون هفتم به خاطرت دویدم

برای دیدن تو آسمو

نو شکافتم

ستاره رو چشیدم تا طعمشو شناختم

معرفترین و بهترین شعر مریم حیدرزاده
تعداد بازديد : 209

معرفترین و بهترین شعر مریم حیدرزاده

معرفترین و بهترین شعر مریم حیدرزاده

امشب تمام خويش را از غصه پرپر ميكنم

گلدان زرد ياد را با تو معطر ميكنم

ليست صفحات
تعداد صفحات : 6