دانلود مقالات کشاورزی,دانلود رایگان,دانلود جزوه های کشاورزی,دانلود کارورزی کشاورزی,معرفی رشته ها

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی
تعداد بازديد : 120

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی

 

نام کتاب: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی

نویسنده:برش رد

کد محصول:  110

زبان کتاب: پارسی

تعداد صفحه : 37

قالب کتاب: Word

حجم فایل:

 مقدمه

بدون شك بخش كشاورزي در كشور ما كه از دير باز نقشي مهم در اقتصاد داشته است هم اينك نيز همچنان اهميت خود را حفظ كرده است . اين بخش در عرصه هاي توليد محصولات زراعي ، باغي ، دام و طيور ، شيلات و آبزيان و صنايع تبديلي وابسته حدود 15 درصد توليد ملي كشور را در اختيار داشته و مستقيم و غير مســـتقيم حدود پنج ميليون نفر منجـــمله 5/3 ميليون نفر كشاورز را كه با احتساب خانوار هايشان 40 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، شاغل نموده است .
موقعيت متنوع اقليمي و آب وهوائي وشرايط مناسب خاك به ويژه در برخي نقاط نظير استان هاي فارس ، كرمان ، خوزستان ، آذربايجان ، استان هاي شمالي و غربي و همچنين امكان بالقوه دســـترسي به آب مورد نياز كه طي سال هاي اخير با احداث سد هاي مختلف در كشور وضعيت مسـاعدتري را يافته ، بستري را فراهم نموده است كه در صورت برنامه ريزي علمي و توجه ويژه دولت و سازماندهي مناسـب مي تواند هم بخشي از مشكل بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هـم ميزان توليد را از 90 ميــليون تن ( فعلي ) طي مدت ده سال به 200 ميليون تن برساند و در خصوص برخي محصـــولات كه كشــور ما داراي مزيت در توليد آنهاست نظير پسته ، زعفران ، زيره ، مركبات ، انار و انواع ميوه ها و سبزيجات و حتي محصولاتي استراتژيك نظير شكر و دانه هاي روغني و همچنين مواد غذائي ، بخشي از بازار جهاني به ويژه اتحاديه اروپا را كه سخت نيازمند چنين محصولاتي است در اختيار گيرد .
در حال حاضر اين بخش با تامين 85 % نيازهاي غذائي و 90 % مواد اوليه صنايع تبديلي كشـاورزي و دارا بودن 25 % سهم صادرات غير نفتي و درصد بالائي از اشتغال كشور نقش تعييت كننده اي در اقتصاد دارد .
 از بين 66 محصول اصلي كشاورزي ، ايران از توليدكنندگان عمده در 25 نوع آن مي باشد كه اغلب آنها جزو محصولات باغي مي باشند . از نظر تنوع محصولات ، ايران رتبه سوم را در جهان داراست .

اکوهیدرولوژی /بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی
تعداد بازديد : 108

اکوهیدرولوژی /بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی

 نام مقاله :بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی

رشته :  اکوهیدرولوژِی

تعداد صفحه : 11

قالب کتاب : PDF

 

 

نویسندگان
عباسعلی رضاپور1؛ سید فضل الله ساغروانی orcid 2
1دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشیار، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده

هجوم آب دریا فرایندی گذراست، اما محدودیت‏های انسانی در برداشت نتایج آزمایشگاهی و عددی موجب شده که به رفتار گذرای این پدیده کمتر توجه شود. در مطالعۀ حاضر، حرکت گوۀ آب شور و ناحیۀ اختلاط در آبخوانی محصور، بر اثر کاهش و افزایش ارتفاع آب شیرین از مرز زمین توسط مدل عددی SUTRA شبیه‏سازی شد. به‏منظور برداشت و آنالیز نتایج شبیه‏ سازی‌شده طی زمان، الگوریتم خودکاری در محیط MATLAB پیاده‏سازی شد. برای بررسی بیشتر حرکت گوۀ آب شور، تغییرات سه شاخص طول پنجه، مساحت و ارتفاع گوه نسبت به زمان اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد رفتار شاخص مساحت گوه با رفتار شاخص طول پنجۀ گوه در شرایط گذرا مشابه است. در وضعیت هجوم آب دریا، شاخص ارتفاع گوه به‏مراتب زودتر از دو شاخص دیگر به شرایط دائمی می‏رسد، در صورتی ‏که در وضعیت برگشت، هر سه شاخص تقریباً به طور هم‌زمان پایدار می‏شوند. همچنین، نتایج نشان داد در اوایل مرحلۀ برگشت آب دریا، ناحیۀ اختلاط گسترش می‏یابد، ولی در ادامه دوباره منقبض می‌شود تا اینکه سرانجام به مقدار اولیۀ خود در ابتدای وضعیت هجوم می‏رسد. آنالیزهای حساسیت نشان دادند سرعت هجوم یا برگشت آب دریا تأثیری بر ضخامت ناحیۀ اختلاط در شرایط دائمی ندارد.

 

 


 

 

تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی
تعداد بازديد : 100

تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی

 

 

 نام مقاله :تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی

رشته :  اکوهیدرولوژِی

تعداد صفحه : 11

قالب کتاب : PDF

 

 

 

نویسندگان
حامد محمودی حاجیلاری1؛ عطا الله ندیری 2؛ طاهره آذری3؛ سینا صادق‌فام4؛ هادی محمودی حاجیلاری5
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
2دانشیار گروه علوم زمین، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
3دکتری هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین شیراز، دانشگاه شیراز
4استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه
5دانشجوی کارشناسی، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
چکیده

شناخت دقیق پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند قابلیت انتقال، هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره یا آبدهی ویژه از جمله پارامترهای مهم برای پیش‏بینی شرایط آبخوان هستند که عموماً تعیین آنها برای نقاط مختلف آبخوان با هزینه‏های فراوانی انجام می‏‌شود. در سال‏های اخیر، از مدل‏های هوش مصنوعی به عنوان جایگزین روش‏های انطباق منحنی تیپ برای تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان‏ها استفاده شده است. بنابراین، در مطالعۀ حاضر نیز برای تعیین پارامترهای هیدرو‏دینامیکی آبخوان محبوس از منطق فازی سوگنو استفاده شد. ابتدا دقت، قابلیت اطمینان و توانایی تعمیم این مدل فازی از طریق آزمایش آن با داده‏های افت- زمان واقعی تأیید شد. سپس، نتایج به‌دست‌آمده از این مدل با نتایج به‌دست‌آمده از روش‏ گرافیکی تایس و شبکۀ عصبی مصنوعی مقایسه شد. مقایسۀ RRMSE مدل شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل فازی به منظور تخمین قابلیت انتقال آبخوان و ضریب ذخیره در مرحلۀ آزمایش نشان داد مدل فازی، خطا را به‌ترتیب 21/9 و 66/11 درصد نسبت به شبکۀ عصبی کاهش می‏دهد. بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده از روش گرافیکی تایس، شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل منطق فازی در مرحلۀ صحت‏سنجی نشان می‌دهند مدل فازی سوگنو در کنار دو روش یادشده توانایی تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار را دارد. این کارایی نسبی بیشتر منطق فازی سوگنو را می‌توان در توانایی ذاتی آن در کار با داده‏ها و پارامترهای دارای عدم قطعیت نسبت به روش گرافیکی تایس و شبکۀ عصبی مصنوعی دانست.

 

 

 


 

 

 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 4