close
دانلود آهنگ جدید
دانلود مقالات کشاورزی,دانلود رایگان,دانلود جزوه های کشاورزی,دانلود کارورزی کشاورزی,معرفی رشته ها

دانلود مقالات کشاورزی,دانلود رایگان,دانلود جزوه های کشاورزی,دانلود کارورزی کشاورزی,معرفی رشته ها

اکوهیدرولوژی /بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی
تعداد بازديد : 81

اکوهیدرولوژی /بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی

 نام مقاله :بررسی عددی هجوم و برگشت آب دریا در آبخوان‌های ساحلی

رشته :  اکوهیدرولوژِی

تعداد صفحه : 11

قالب کتاب : PDF

 

 

نویسندگان
عباسعلی رضاپور1؛ سید فضل الله ساغروانی orcid 2
1دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشیار، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده

هجوم آب دریا فرایندی گذراست، اما محدودیت‏های انسانی در برداشت نتایج آزمایشگاهی و عددی موجب شده که به رفتار گذرای این پدیده کمتر توجه شود. در مطالعۀ حاضر، حرکت گوۀ آب شور و ناحیۀ اختلاط در آبخوانی محصور، بر اثر کاهش و افزایش ارتفاع آب شیرین از مرز زمین توسط مدل عددی SUTRA شبیه‏سازی شد. به‏منظور برداشت و آنالیز نتایج شبیه‏ سازی‌شده طی زمان، الگوریتم خودکاری در محیط MATLAB پیاده‏سازی شد. برای بررسی بیشتر حرکت گوۀ آب شور، تغییرات سه شاخص طول پنجه، مساحت و ارتفاع گوه نسبت به زمان اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد رفتار شاخص مساحت گوه با رفتار شاخص طول پنجۀ گوه در شرایط گذرا مشابه است. در وضعیت هجوم آب دریا، شاخص ارتفاع گوه به‏مراتب زودتر از دو شاخص دیگر به شرایط دائمی می‏رسد، در صورتی ‏که در وضعیت برگشت، هر سه شاخص تقریباً به طور هم‌زمان پایدار می‏شوند. همچنین، نتایج نشان داد در اوایل مرحلۀ برگشت آب دریا، ناحیۀ اختلاط گسترش می‏یابد، ولی در ادامه دوباره منقبض می‌شود تا اینکه سرانجام به مقدار اولیۀ خود در ابتدای وضعیت هجوم می‏رسد. آنالیزهای حساسیت نشان دادند سرعت هجوم یا برگشت آب دریا تأثیری بر ضخامت ناحیۀ اختلاط در شرایط دائمی ندارد.

 

 


 

 

تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی
تعداد بازديد : 73

تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی

 

 

 نام مقاله :تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو/اکوهیدرولوژی

رشته :  اکوهیدرولوژِی

تعداد صفحه : 11

قالب کتاب : PDF

 

 

 

نویسندگان
حامد محمودی حاجیلاری1؛ عطا الله ندیری 2؛ طاهره آذری3؛ سینا صادق‌فام4؛ هادی محمودی حاجیلاری5
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
2دانشیار گروه علوم زمین، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
3دکتری هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین شیراز، دانشگاه شیراز
4استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه
5دانشجوی کارشناسی، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
چکیده

شناخت دقیق پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند قابلیت انتقال، هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره یا آبدهی ویژه از جمله پارامترهای مهم برای پیش‏بینی شرایط آبخوان هستند که عموماً تعیین آنها برای نقاط مختلف آبخوان با هزینه‏های فراوانی انجام می‏‌شود. در سال‏های اخیر، از مدل‏های هوش مصنوعی به عنوان جایگزین روش‏های انطباق منحنی تیپ برای تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان‏ها استفاده شده است. بنابراین، در مطالعۀ حاضر نیز برای تعیین پارامترهای هیدرو‏دینامیکی آبخوان محبوس از منطق فازی سوگنو استفاده شد. ابتدا دقت، قابلیت اطمینان و توانایی تعمیم این مدل فازی از طریق آزمایش آن با داده‏های افت- زمان واقعی تأیید شد. سپس، نتایج به‌دست‌آمده از این مدل با نتایج به‌دست‌آمده از روش‏ گرافیکی تایس و شبکۀ عصبی مصنوعی مقایسه شد. مقایسۀ RRMSE مدل شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل فازی به منظور تخمین قابلیت انتقال آبخوان و ضریب ذخیره در مرحلۀ آزمایش نشان داد مدل فازی، خطا را به‌ترتیب 21/9 و 66/11 درصد نسبت به شبکۀ عصبی کاهش می‏دهد. بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده از روش گرافیکی تایس، شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل منطق فازی در مرحلۀ صحت‏سنجی نشان می‌دهند مدل فازی سوگنو در کنار دو روش یادشده توانایی تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار را دارد. این کارایی نسبی بیشتر منطق فازی سوگنو را می‌توان در توانایی ذاتی آن در کار با داده‏ها و پارامترهای دارای عدم قطعیت نسبت به روش گرافیکی تایس و شبکۀ عصبی مصنوعی دانست.

 

 

 


 

 

 

 

اکوهیدرولوژی/کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی کلونی مورچه در تخصیص بهینۀ منابع آب چاه نیمۀ سیستان تحت سناریوهای مدیریتی کاربرد الگو
تعداد بازديد : 73

اکوهیدرولوژی/کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی کلونی مورچه در تخصیص بهینۀ منابع آب چاه نیمۀ سیستان تحت سناریوهای مدیریتی کاربرد الگو

 نام کتاب :کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی کلونی مورچه در تخصیص بهینۀ منابع آب چاه نیمۀ سیستان تحت سناریوهای مدیریتی

نویسنده جواد شهرکی -علی سردار شهرکی -صفیه نوری

ناشر 

رشته : مقاله اکوهیدرولوژِی

تعداد صفحه : 16

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  کیلوبایت

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه سیستان تحت سه سناریوی مدیریتی با استفاده از تکنیک فراابتکاری جامعه مورچگان است. نتایج تحقیق نشان می دهد بهترین مقدار تابع هدف (حداکثرسازی میزان تأمین آب) با استفاده از الگوریتم یادشده 85/5 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین، در سال های اولیه مقدار رهاسازی بهینه الگوریتم مورچگان 21 و میزان تقاضا 98/3 میلیون متر مکعب به دست آمده که به مقدار 7

77/3 میلیون متر مکعب عدم تأمین نیاز وجود داشته است. عملکرد الگوریتم مورچه در سناریوی خط لوله دوم آب شرب به زاهدان به تابع هدف بهینه نزدیک تر شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین مقادیر تابع هدف در سناریوی تثبیت ریزگردها 100

100/0593 بود، از این رو پس از مدتی رهاسازی برای بخش کشاورزی دیگر امکان پذیر نخواهد بود. نتایج سناریوی توسعه سطح زیر کشت بر اساس افق 1404 نشان داد تقاضا در ابتدای دوره کم است و به تدریج با توسعه کشاورزی در منطقه، میزان تقاضا افزایش می یابد. از این رو، پیشنهاد می شود با گسترش حقابه ایران از افغانستان، بتوان مشکلات و خشکسالی های چند دهه اخیر را برطرف کرد.

 

کليدواژگان: الگوریتم های فراابتکاری مورچگان, بهینه سازی, سناریوهای مدیریتی, سیستان, مخازن چاه نیمه.

 


 

 

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3