دانلود کارورزی کامپیوتر,دانلود مقالات کامپیوتر ,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود انواع کارورزی

آموزش یادگیری کامپیوتر با سیستم عامل 10
تعداد بازديد : 120

آموزش یادگیری کامپیوتر با سیستم عامل 10

 

 

عنوان:آموزش یادگیری کامپیوتر با سیستم عامل 10

نویسنده : 
نوع فایل : PDF
رشته : 
زبان : فارسی
حجم : 2MB
تعداد صفحات: 

 

رایانه امروز یک ابزار فراگیر در همه اداره ها و بخش های عمومی دولتی و غیردولتی است که نقش توانمندساز و اساسی پیدا کرده است. یک کاربر در پایین ترین سطح آشنایی با رایانه، باید بتواند به طور صحیح و مؤثر از آن برای کاربردهای شخصی و عمومی استفاده کند. آشنایی اولیه با سیستم عامل به عنوان یک نرم افزار واسط می تواند به کاربری بهتر از رایانه منجر شود. در این فصل با دو واحد یادگیری کار با سیستم عامل و کار با تنظیمات عمومی سیستم عامل و در ۱۱ کارگاه با مقدمات کار با سیستم عامل آشنا می شوید و از آن برای مدیریت بخش های عمومی سیستم عامل استفاده می کنید.

مفاهیم و مبنای تحلیل الگوریتم ها
تعداد بازديد : 107

 

عنوان:مفاهیم و مبنای تحلیل الگوریتم ها

نویسنده : 
نوع فایل : PDF
رشته : 
زبان : فارسی
حجم : 2MB
تعداد صفحات: 

 

معتبرسازی یا اثبات درستی الگوریتمها: بعد از طراحی باید اثبات شود که الگوریتم مزبور درست است. الگوریتمی درست است که به ازای هر ورودی مناسب خروجی صحیحی بدهد. اثبات درستی الگوریتم ها به اثبات قضایا در ریاضی می ماند و مرحله بسیار مهمی در زمینه مطالعه الگوریتم ها است، اما در این درس با این قسمت زیاد سروکار نخواهیم داشت.

تحلیل الگوریتم ها تحلیل مقدم، ارزیابی کارآیی الگوریتمها یک الگوریتم در زمان اجرا از cpuی کامپیوتر برای اجرای دستورالعمل ها و از حافظه برای ذخیره سازی برنامه و داده ها استفاده می کند. منظور از تحلیل یک الگوریتم فرآیندی است که مشخص می کند یک الگوریتم در زمان اجراء چه مدت زمان از cpu برای اجرای دستورالعمل ها پیچیدگی زمانی و چه مقدار از حافظه چه اصلی و چه جانبی برای ذخیره سازی برنامه و دادهها پیچیدگی فضایی نیاز دارد.

 

پیاده سازی الگوریتمها: پیاده سازی یک الگوریتم نوشتن آن به زبان برنامه نویسی خاص است که معمولا بعد از تحلیل مقدم آن صورت می گیرد و نام برنامه به آن اطلاق می شود.

برسی سیستماتیک روش ها و کاربردهای مسیر یابی در حوزه شبکه های حسگر بیسیم
تعداد بازديد : 110

 

عنوان:برسی سیستماتیک روش ها و کاربردهای مسیر یابی در حوزه شبکه های حسگر بیسیم

نویسنده : حامد رزاقی پور
نوع فایل : PDF
رشته : 
زبان : فارسی
حجم : 2MB
تعداد صفحات: 31

 

مقدمه

امروزه محققین و مهندسین حوزه شبکه های حسگر بیسیم با چند چالش عمده مواجه اند که در طراحی خود، شگردها و راهکارهای نوینی را جهت مسیریابی مد نظر قرار میدهند. اول آنکه می بایست از پهنای باند بصورت بهینه جهت کمینه نمودن تاخیر ارسال بین فرستنده و گیرنده استفاده نمایند و دوم، قابلیت تحمل پذیری در برابر خطاهای پایدار، ثابت و یا زودگذر را در گره ها و یا اتصالات شبکه را مد نظر داشته باشند. همچنین، رویکرد دیگر میتواند گسترش پروتکل های مسیریابی بر اساس تضمین ارائه سرویس مورد نیاز در جهت کاربردی خاص باشد. صاحبان صنایع و مدیران شبکه با توجه به نیازمندی و نوع کاربری و نیز موقعیت سوق الجیشی و جغرافیایی خود و همچنین توجه ویژه به مدیریت توان مصرفی در شبکه های حسگر بیسیم خود، میتوانند پروتکل های مسیریابی متفاوتی را انتخاب و از آنها استفاده نمایند. با توجه به دیدگاه های مذکور و اهمیت موضوعات مطرح شده، طراحی پروتکل های مسیریابی به دسته بندی های متفاوتی با توجه به نوع کاربری، ابعاد شبکه، موقعیت جغرافیایی، کیفیت سرویس درخواستی و موارد مشابه تقسیم بندی میشوند تا مصرف انرژی را بصورت متوازن و کمینه در آورند و از روی دیگر ترافیک شبکه را بصورت امن، با کیفیت سرویس دلخواه و کم هزینه از مبدا به مقصد با کمترین زمان ارسال کنند.

ليست صفحات
تعداد صفحات : 8