اشعار شاعران,شعر ,اشعار عاشقانه,بهترین اشعار, عشق,معشوق,گنجینه بهترین شعر ها,بهترین اشعار زیبا

سکه / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 209

سکه / آوا / سیاوش کسرایی

سکه / آوا / سیاوش کسرایی

 

خاطرم دریای پر غوغاست 

یاد تو چون سکه ای سیمین رها بر آب این دریاست 

خاطر دریا پریشان است 

سینه دریا پر از تشویش توفان است 

مست / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 204

مست / آوا / سیاوش کسرایی

مست / آوا / سیاوش کسرایی

 

من مستم 
من مستم و میخانه پرستم
راهم منمایید 
پایم بگشایید 
وین جام جگرسوز مگیرید ز دستم 
می لاله و باغم 
می شمع و چراغم 
می همدم من همنفسم عطر دماغم 

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی
تعداد بازديد : 186

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی

داغگاه / آوا / سیاوش کسرایی

 

چون سایه غم آور تنهایی

سر بر دریچه ام ز چه می سایی ؟


در چشمه سار این شب جوشنده

افشان مکن دو زلف چلیپایی


ليست صفحات
تعداد صفحات : 203