شعر های سیمین بهبهانی,شاعر سیمین بهبهانی ,سروده ها سیمین بهبهانی,شعر های سیمین بهبهانی,سیتو لاو,شعر

آنان که خاک را ...- سیمین بهبهانی
تعداد بازديد : 217

 آنان که خاک را ...- سیمین بهبهانی

 

 

                              آنان که خاک را ...


بیا و به چشم قدم گذار                            که این همه در انتظار توست

چه خوب و چه خوبی ، چه نازنین               تو خوبترینی ، تو بهترین

چه بخت بلندی ست یار او                        کسی که شبی در کنار توست

نظر نه به سود و زیان کنم                        هر آنچه بگویی همان کنم

بگو که بمان ، یا بگو بمیر!                         اراده ی من اختیار توست

به گوشه ی چشمی نگاه کن                      ببین چه به پایت فکنده ام

مگر به نظر کیمیا شود                             دلی که چنین خاکسار توست

خموشی یِ شب های سرد من                   چرا نشود پُر ز شورِ عشق

که لغزش آن دست های گرم                     به سینه ی من یادگار توست.

 

ز میوه ی ممنوع حیف و حیف                   که ماند و به غفلت تباه شد

و گرنه تو را می فریفتم                            که سابقه یی در تبار توست

چنین که مَلَنگم ، چنین که مست               که بُرده حواس مرا ز دست؟

بدین همه جلدّی و چابکی                        غلط نکنم ، کار کار توست

به دارو ندارم نگاه کن                               که هیچ به جز عاشقی نماند

تمامِ وجودم همین دل است                      تمامِ دلم بی قرار توست

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 3