شعر های سهراب سپهر ی,اشعار عاشقانه سهراب سپهر ی,ناب ترین شعر ها,عشق,عاشقانه ترین شعر ها,بهترین اشعار

اينجا هميشه تيه (سهراب سپهری)
تعداد بازديد : 187

اينجا هميشه تيه (سهراب سپهری)

 

سیزدهمین شعر از دفتر «ماهیچ، مانگاه» :

 ظهر بود
ابتداي خدا بودريگ زار عفيف 

گوش مي كرد، 

حرف هاي اساطيري آب را مي شنيد

آب مثل نگاهي به ابعاد ادراك‌

لكلك 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 45