اشعار فریدون مشیری,گلچین اشعار فریدون مشیری,گلچین بهترین های اشعار فریدون مشیری,بهترین های مشیری

نور عشق - نوایی هماهن باران/فریدون مشیری
تعداد بازديد : 138

نور عشق -  نوایی هماهن باران/فریدون مشیری

"نور عشق"

 

 

رهروان کوی جانان سرخوش‌اند

عاشقان در وصل و هجران سرخوش‌اند


جان عاشق، سر به فرمان می ‌رود

سر به فرمان، سوی جانان می‌ رودگام نخستین - نوایی هماهن باران/فریدون مشیری
تعداد بازديد : 99

گام نخستین -  نوایی هماهن باران/فریدون مشیری

"گام نخستین"

 

با من سخن می ‌گوید این بید کهن‌سال

می‌بیندم سرگشته و برگشته احوال

این چهره در گیسو نهفته

این در گذرگاه زمان، با رهگذاران

روزی هزاران قصه ناگفته، گفته.
ليست صفحات
تعداد صفحات : 114