اشعار فروغ فرخزاد ,شعر های فروغ فرخزاد ,شعر های عاشقانه فروغ فرخزاد ,مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد

دریایی -اسیر / فروغ فرخزاد
تعداد بازديد : 227

دریایی -اسیر / فروغ فرخزاد

"دریایی"

 

یک روز بلند آفتابی
در آبی بیکران دریا
امواج تو را به من رساندند
امواج ترانه بار تنهاصدایی در شب -اسیر / فروغ فرخزاد
تعداد بازديد : 140

صدایی در شب -اسیر / فروغ فرخزاد

"صدایی در شب"

 

نیمه شب در دل ِ دهلیز خموش
ضربهٔ پایی افکند طنین


دل من چون دل گلهای بهار
پر شد از شبنم لرزان یقین

 

خواب -اسیر / فروغ فرخزاد
تعداد بازديد : 130

خواب -اسیر / فروغ فرخزاد

"خواب"

 

شب به روی شیشه های تار
می نشست آرام چون خاکستری تبدار

باد نقش سایه ها را در حیاط خانه هر دم زیر و رو می کرد
پیچ نیلوفر چو دودی موج می زد بر سر دیوار

 

ليست صفحات
تعداد صفحات : 44