close
دانلود آهنگ جدید
گرامر انگلیسی,نظم انگلیسی,آموزش دستور زبان انگلیسی,یادگیری دستور زبان انگلیسی,آموزش رایگان زبان,

گرامر انگلیسی,نظم انگلیسی,آموزش دستور زبان انگلیسی,یادگیری دستور زبان انگلیسی,آموزش رایگان زبان,

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle
تعداد بازديد : 3

گرامر انگلیسی/وجه وصفی/Participle

وجه وصفی: Participle :

 

وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است.

وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود:

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund
تعداد بازديد : 12

گرامر انگلیسی/اسم مصدر/Gerund

اسم مصدر:  Gerund:

 

اسم مصدر: با افزودنingبه آخر افعال اسم مصدرgerund ساخته می شود. مانندdriving, playing , swimming  

در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد.

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش
تعداد بازديد : 12

گرامر انگلیسی/بیان آرزو – ای کاش

بیان آرزو ای کاش

 

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش...) I wish Subjunctive Mood…  

q

 wishبه عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعلwantاست. فعل بعد از آن به صورت مصدر باto به کار می رود.

مثال:

ليست صفحات
تعداد صفحات : 22